Skip to content

จริงหรือไม่ !!! ในอนาคตจะมียารักษาโรคเอดส์ที่สามารถรักษาให้หายขาดได้

  • by

แม้ว่าวิทยาการทางด้านการรักษาของมนุษย์พัฒนามากขึ้น เอาชนะโรคร้ายได้มากแค่ไหน แต่ก็แปลกเราก็มักจะเจอโรคที่วิทยาการยังไม่สามารถเอาชนะในห้วงเวลานั้นได้อยู่ดี อย่างตอนนี้ก็เป็นโรคเอดส์ ที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ถามว่าในอนาคตจะมียารักษาโรคเอดส์ได้ไหม เรามาลองวิเคราะห์กัน

โรคเอดส์คืออะไร

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า โรคเอดส์ คืออะไร โรคนี้เป็นภาวะของภูมิคุ้มกันบกพร่อง กล่าวคือผู้ป่วยโรคนี้จะเจอเชื้อโรคที่มีชื่อว่า HIV เข้าสู่ร่างกาย เมื่อเชื้อโรคเข้าไปจะทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว (ที่มีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรคไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย) ตายลง เมื่อเซลล์เม็ดเลือดขาวตายลง เราก็ภูมิคุ้มกันต่ำลงผลที่ตามมาก็คือเราจะป่วยได้ง่าย และนานขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเชื้อโรคสามารถเข้าสู่ร่างกายและเติบโตได้ดีแบบไม่มีใครมากันได้ เมื่อป่วยมากเข้าก็ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในที่สุด นี่คือวัฏจักรของการเป็นโรคเอดส์

การรักษาในปัจจุบัน

ตอนนี้วิทยาการแพทย์ของเรานั้น ยังไม่สามารถเอาชนะจัดการเชื้อโรคนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สิ่งที่ทำได้ก็มีเพียงแค่การรักษาตามอาการที่เกิดขึ้นของโรคที่แทรกซ้อนขึ้นมา กับ กินยาต้านไวรัสเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดโรคได้ง่าย เป็นการรักษาแบบประคองตัวผู้ติดเชื้อ HIV ให้เกิดอาการป่วยได้น้อยที่สุด

ยารักษาแบบฉุกเฉิน

อีกหนึ่งวิธีการที่สามารถจัดการกับเชื้อ HIV ก่อนจะแพร่กระจายไปทั่วตัวเรา นั่นก็คือการได้รับยารักษาแบบฉุกเฉิน มันคือยากกินชนิดหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อ HIV แพร่ขยายตัวก่อนจะสายเกินไป ซึ่งการกินยาชนิดนี้ต้องเกิดจากการไปมีเพศสัมพันธ์หรือภาวะเสี่ยงมาก หากเข้าปรึกษาแพทย์ทันภายในเวลาที่กำหนดก็จะสามารถกินยาเพื่อต้านไวรัส หากกินยาตามกำหนด และพบแพทย์ตามสั่ง เราจะสามารถป้องกันตัวเองจากโรคเอดส์ได้

อนาคตจะมียาแก้โรคเอดส์ไหม

ถามว่า อนาคตจะมียาแก้โรคเอดส์ไหม ตอบได้เลยว่ามี แต่อาจจะไม่ใช่ในช่วงเวลา 5-10 ปีนี้อย่างแน่นอน ส่วนแนวคิดในการรักษาให้หายขาด คิดว่ามีอยู่สองแนวทาง อย่างแรกการไขความลับของเชื้อโรค HIV แล้วกำจัดมันออกไปจากร่างกาย วิธีนี้หากจะทำได้ต้องมี AI ที่สามารถถอดรหัสที่แตกต่างกันในตัวเราให้ได้สำเร็จ จากนั้นก็หาทางทำลายไปทีละส่วน โดยไม่กระทบต่อร่างกาย กับอีกแนวทางหนึ่งคือ การสร้างภูมิคุ้มกันแบบใหม่ขึ้นมาเพื่อทดแทนสิ่งที่เสียไปจากเชื้อ HIV เมื่อภูมิคุ้มกันของเราดีเยี่ยมแม้จะไม่ได้มาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวก็ตาม เราก็จะไม่ป่วยจากโรคแทรกซ้อนต่างๆ จนมีชีวิตได้ยืนยาวนาน ส่วนแนวทางไหนจะเกิดขึ้นก่อนต้องมาดูกัน