โรคแทรกซ้อนทางจิตเมื่อติดเชื้อ HIV (ความจำเสื่อม อาการหลงผิด ประสาทหลอน )

ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทเพราะระบบประสาทติดเชื้อ HIV  ผู้ป่วย  HIV ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทเหตุจากติดเชื้อ HIV  ได้แก่ ผู้ป่วยไม่ได้รับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอ มีอายุมาก ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ สูบบุหรี่ ไม่ออกกำลังกาย มีภาวะขาดสารอาหาร รวมทั้งติดเชื้อฉวยโอกาสทั้งหลาย

ภาวะสมองเสื่อมที่พบในผู้ป่วยHIV  แน่นอนว่าเกิดจากเชื้อ HIV ทำลายสมองโดยตรง จากข้อมูลในอเมริกา สามารถพบภาวะนี้ได้ 15% จากผู้ป่วย HIV ทั้งหมด โดยพบบ่อยในผู้ป่วยHIVที่มีเม็ดเลือดขาวชนิดCD4 ต่ำ มี และในผู้มีปริมาณเชื้อ HIV จำนวนมากในร่างกาย โดยผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมฯนี้จะมีอาการค่อยๆทรุด ใช้เวลาหลายเดือน โดยเริ่มจากมีความจำ พฤติกรรม การเรียนรู้ และการเคลื่อนไหวแบบผิดปกติ ในระยะแรก การตอบสนองต่อสิ่งต่างๆช้าลง อ่านหนังสือช้า เฉยเมยต่อสิ่งต่างๆ ลำดับต่อมาจะมีการเดินผิดปกติ สั่น ทำกิจกรรมที่มีรายละเอียดเยอะๆไม่ได้ สูญเสียความสามารถในด้านต่างๆ

ช่องทางและวิธีการรักษาเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อน

การรักษา คือ การให้ยาต้านไวรัสเพื่อลดจำนวนเชื้อ HIV และเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวชนิด CD4 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมียาอื่นๆอีกหลายตัวซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา

ผู้ป่วยควรรีบไปพบแพทย์อย่างรวดเร็วเมื่อเริ่มมีอาการทางสมองที่ผิดปกติติดต่อกันหลายวัน แบบอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการรุนแรงมากขึ้น

การป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทเหตุจากติดเชื้อ HIV  ผู้ป่วย HIV ต้องได้รับการรักษาโรคติดเชื้อ HIV อย่างต่อเนื่อง พบแพทย์ตามนัดทุกครั้ง ทานยาอย่างสม่ำเสมอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และปรับความคิดจิตใจให้เข็มแข็ง คิดบวก เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคแข็งแรง

เมื่อมีภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทสาเหตุจากติดเชื้อ HIV  มักไม่ค่อยดี เพราะภาวะแทรกซ้อนดังกล่าว มักพบในระยะสุดท้ายของการติดเชื้อ HIV หรือ โรคเอดส์ ซึ่งไม่มียาที่สามารถรักษาให้หายได้ การจะมีอายุยืนยาวได้นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ได้แก่ การติดเชื้อฉวยโอกาสหรือเชื้ออื่นๆ ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต ส่วนใหญ่ถ้ามีภาวะสมองเสื่อมหรือไขสันหลังเสื่อม มักจะมีอายุได้ไม่นาน แค่เป็นเดือน แต่ถ้าได้รับการรักษาที่ดีอย่างเต็มความสามารถ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆเข้ามาอีก ก็อาจมีชีวิตอยู่ได้เป็นปีๆ

เมื่อติดเชื้อ HIV ถึงแม้จะรักษาไม่หาย แถมมีภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง แต่ถ้าผู้ป่วยดูแลสุขภาพตนเองให้ดี พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หยุดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่สูบบุหรี่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆให้น้อยลงได้ รวมทั้งสามารถมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นดั่งเช่นคนปกติ