เชื้อ Aids และ Hiv คืออะไร

Hiv คือเชื้อ Virus  ที่เป็นสาเหตุนำไปสู่โรค Aids

ความหมายของ Hiv

H  มาจากคำว่า Human เพราะเชื้อนี้แพร่ระบาดในคนเท่านั้น

I   ย่อมาจาก Immuno-deficiency หมายถึง ภูมิคุ้มกันบกพร่อง เนื่องจากเชื้อได้เข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ เพราะฉะนั้น ระบบภายในร่างกายของเราจึงอ่อนแอลง

V- Virus คือ เชื้อไวรัส เชื้อตัวนี้คือไม่อาจสร้างตัวมันเองขึ้นมาได้ แต่จะคอยอาศัยเซลส์ของมนุษย์ในการแพร่กระจาย

ความหมายของ Aids

A มาจากคำว่า Acquired  หมายถึง ความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนอื่นๆ ได้

I  มาจากคำว่า Immune แปลว่า ภูมิต้านทาน เพราะโรคนี้มีผลต่อภูมิต้านทานของมนุษย์ทำให้อ่อนแอลงในการยับยั้งหรือต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ

D  มาจากคำว่า Deficiency แปลว่า บกพร่อง เนื่องจากภูมิคุ้มกันโรคของเราไม่สามารถทำงานได้อย่างเดิม

S มาจากคำว่า Syndrome หมายถึงกลุ่มอาการของโรค เมื่อผู้ติดเชื้อ Hiv จะเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆขึ้นมา อาการเหล่านี้เราจึงเรียกรวมๆว่า โรค Aids นั่นเอง

Aids คือ ชื่อของกลุ่มโรคที่ใช้เรียกผลที่เกิดขึ้นมาจากเชื้อ Hiv  โดยเชื้อโรคตัวนี้จะเข้าไปทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ร่างกายของผู้ติดเชื้อไม่สามารถต่อสู้กับโรคแทรกซ้อนอื่นๆได้  แต่การที่ตรวจพบโรคแทรกซ้อนจาก Aids นั้น ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเสียชีวิตเพียงอย่างเดียว เนื่องจากหลายๆ โรค เราก็สามารถอยู่และจัดการกับมันได้เช่นกัน  ด้วยการรักษาตามแบบแพทย์แผนปัจจุบันและการทานยาต้านVirus อยู่เป็นประจำ จะทำให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายแข็งแรงขึ้น ดำรงชีวิตได้เฉกเช่นคนปกติ  ต้องขอขอบคุณวงการแพทย์อันก้าวหน้าที่มุ่งมั่นพัฒนายาต้านVirus รวมทั้งการรักษา Hiv ที่มีประสิทธิภาพในทุกวันนี้ ทำให้ชีวิตผู้ป่วยยืนยาวได้เหมือนคนปกติ

เมื่อเรามีเชื้อ Hiv อยู่ในร่างกาย แต่ยังไม่แสดงอาการป่วย เรียกว่า เป็นผู้ติดเชื้อHiv เนื่องจากร่างกายของเรายังมีภูมิคุ้มกันจัดการกับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้อยู่ แต่เมื่อภูมิคุ้มกันถูกทำลายจนเหลือน้อย จนไม่จัดการกับเชื้อโรคบางตัวได้ ทำให้เราป่วยด้วยเชื้อนั้นๆ จึงจะเริ่มมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ที่อยู่ในระยะนี้จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรค Aids การจะหยุดยังปัญหา Aids ได้ คือการสวมถุงยางอนามัย ซึ่งข้อดีของมันคือป้องกันได้ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ รวมถึงการตั้งครรภ์เมื่อยังไม่พร้อม ข่าวดี คือ ในปัจจุบันนี้คนไทยทุกคนไปตรวจโรค Aids ได้ฟรี ณ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศปีละ 2 ครั้ง  รวมทั้ง คลีนิคนิรนาม ให้บริการตรวจหาเชื้อ Hiv อย่างปลอดภัย มีมาตรฐาน รวดเร็ว ไม่มีการถามชื่อคนไข้แต่อย่างใด