สาเหตุของโรค AIDS และ HIV

โรคAIDS คือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง การวินิจฉัยโรค AIDS ได้นั้นเราต้องตรวจสาเหตุของมันเสียก่อน AIDS เกิดจากการติดเชื้อ Hiv ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสทำลายเม็ดเลือดขาว จนทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในเม็ดเลือดขาวทำงานไม่เต็มที่ เชื้อ Hiv สามารถติดต่อกันได้ผ่านของเหลว เช่น เลือด , สารคัดหลั่งจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ , การติดเชื้อผ่านการตั้งครรภ์ ,  การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันกับผู้มีติดเชื้อ เป็นต้น

การรักษาโรค AIDS

ในปัจจุบันไม่มียาหรือวิธีรักษา ในการกำจัดเชื้อ Hiv ให้หมดไปได้ แต่มียาช่วยชะลอการพัฒนาของโรค นั่นคือ ยาต้าน Hiv หรือ ARVs หากผู้ป่วยได้รับยาตั้งแต่ในระยะแรกตอนได้รับเชื้อใหม่ๆ  ยาจะควบคุมไม่ให้ไวรัสแพร่กระจาย โดยการรับประทานยา PEP ซึ่งเปรียบเสมือนยาฉุกเฉินที่ต้องรับประทานหลังได้รับเชื้อ Hiv เข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ ต้องรักษาด้วยการใช้ยาต้านร่วมกันอีกหลายตัว

การตรวจเพื่อพิสูจน์โรคที่คลินิก

ลงทะเบียน และรับคำปรึกษาก่อนการตรวจเลือด

เมื่อคุณเดินทางไปตรวจที่คลินิกนิรนาม เริ่มจาก ไปตรงช่องลงทะเบียน กรอกข้อมูล นำไปให้เจ้าหน้าที่ พร้อมบัตรประชาชน จ่ายเงิน 20 บาทเป็นค่าทำบัตร แล้วจะได้รับบัตรคิว ไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลจะรั่วไหล ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างแน่นอน เมื่อถึงคิว เจ้าหน้าที่จะเชิญคุณเข้าไปในห้องให้คำปรึกษา โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการพูดคุยสอบถาม ให้คำปรึกษาก่อนตรวจเลือด ข้อมูลจากการสอบถามถูกเก็บเป็นความลับเช่นกัน ควรตอบคำถามตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ตัวท่านเอง คุณควรใช้โอกาสนี้ในการสอบถามถึงข้อสงสัยภายในใจ ขั้นตอนการให้คำปรึกษานี้ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ส่วนคิวนั้นก็แล้วแต่จำนวนผู้มาเข้ารับบริการ

การตรวจเลือด

เจ้าหน้าที่จะเชิญคุณไปนั่งรอหน้าห้องตรวจ เมื่อถึงคิวของท่านแล้ว เจ้าหน้าที่จะเจาะเลือดบริเวณแขนด้านในใส่หลอด โดยไม่มีการเขียนชื่อ แต่เป็นการระบุหมายเลขแทน อุปกรณ์ต่างๆ เข็ม ใช้ของใหม่ทั้งหมด เจ้าหน้าที่เจาะเลือดมีความชำนาญ เจาะอย่างรวดเร็ว ไม่เจ็บ จบด้วยการปิดสำลีบริเวณ ขั้นตอนนี้ใช้เวลาเพียงแค่ 3 นาทีเท่านั้นเอง

รับผลเลือด และรับคำปรึกษาหลังการตรวจ

หลังจากการเจาะเลือด 1 ชั่วโมง สามารถรอรับผลได้เลย  โดยจะได้พบเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาคนเดิมเพื่อรับผล คุณสามารถเลือกรับผลแบบพิมพ์หรือไม่พิมพ์ก็ได้

ข้อสำคัญของระยะฟักตัว ก่อนมาเข้ารับการตรวจ

ช่วงระยะเวลาการติดเชื้อของ Hiv  และระยะเวลาของ Anti body  ในร่างกายต้านเชื้อ Hiv ซึ่งสามารถตรวจเลือดหาเชื้อได้ เรียกว่า ระยะฟักตัว

99% ของผู้มีเชื้อ Hiv ร่างกายจะต่อต้านเชื้อ จะปรากฏให้เห็นเชื้อในการตรวจ หลังจาก 3 เดือนไปแล้ว  แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน เรามีการตรวจ Anti body  แบบมีประสิทธิภาพกว่าเมื่อก่อนมาก

ในปัจจุบันเราสามารถตรวจหาเชื้อได้ใน 30 วัน หลังจากได้รับเชื้อ Hiv หากคุณมีความเสี่ยงและอยากเข้ามารับการตรวจ มาตรวจได้เลยในช่วงเดือนแรก แต่ต้องมาตรวจซ้ำอีกครั้งหลังจาก 3 เดือนไปแล้ว