วิธีบำบัดผู้ป่วย HIV แบบใหม่เข้าสู่ “ระยะสงบ”

ทีมนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐได้ทดลองทำวิจัยเรื่องของการบำบัดให้โรคเอดส์เข้าสู่ “ระยะสงบ” โดยไม่ต้องกินยาต้านไวรัสเป็นประจำทุกวัน ซึ่งพบว่าวิธีบำบัดด้วยการใช้วัคซีนป้องกันเอชไอวีร่วมกับยา TRL-7 ในลิงที่มีเชื้อเอดส์แพร่ในลิง โดยลิงที่นำมาทดลองนี้เป็นลิงได้รับยาต้านไวรัสเป็นประจำ เพื่อควบคุมปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายให้ต่ำ จากผลการทดลองด้วยการบำบัดแนวนี้ได้ผลว่าทำให้โรคเอดส์ในลิงเข้าสู่ระยะสงบได้สำเร็จ ในขณะเดียวกันก็เลิกให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีแก่ลิงด้วย

โดยลิงทดลองกลุ่มที่ได้รับวัคซีนตามปกติพบว่ามีปริมาณไวรัสในกระแสเลือดลดลง 10 เท่าตัว ส่วนลิงทดลองกลุ่มที่ได้รับยา TLR-7 ยังมีปริมาณเชื้อไวรัสเท่าเดิม แต่เมื่อทดลองใช้วัคซีนควบคู่ไปกับ TLR-7 ไปพร้อมๆ TLR-7 ยังมีปริมาณเชื้อไวรัสเท่าเดิม แต่เมื่อทดลองใช้วัคซีนควบคู่ไปกับ TLR-7กัน พบว่าปริมาณเชื้อไวรัสที่อยู่ในร่างกายลิงลดลงไปมากถึง 100 เท่าตัว ซึ่งในลิงทดลองบางตัวยังพบปริมาณเชื้อไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือดเพียงเล็กน้อย ถึงแม้ว่าลิงทดลองยังติดเชื้ออยู่ แต่ก็ช่วยให้เชื้อเอชไอวีที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายไม่ทำให้ก่ออาการเจ็บป่วยอีก เพราะปฎิกิริยาจากการบำบัดด้วยวัคซีนควบคู่ไปกับยา TLR-7 ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานร่างกายให้ทำหน้าที่ต่อต้านเชื้อไวรัสอย่างได้ผลเป็นอย่างดี

ฉะนั้นการบำบัดให้เชื้อเอดส์เข้าสู่ระยะสงบด้วยการใช้ยา TLR-7 จะเป็นการทำให้เชื้อเอชไอวีที่แฝงอยู่ในเซลล์เผยตัวออกมา หลังจากนั้นก็ฉีดวัคซีนป้องกันเอชไอวีที่ใช้ควบคู่กัน ทำให้ไปกระตุ้นในระบบภูมิต้านทานของร่างกายก็จะเริ่มเข้าไปทำลายเชื้อเอชไอวี

ผู้เชี่ยวชาญได้อธิบายไว้ว่าผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีที่ได้รับยาต้านทานไวรัสเป็นประจำ ซึ่งจะมีปริมาณเชื้อไวรัสในร่างกายอยู่ในระดับต่ำจนไม่สามารถตรวจพบในกระแสเลือด อย่างไรก็ดีไม่ได้หมายความว่าเชื้อจะหมดออกไปจากร่างกายแต่จะซ่อนอยู่ในเซลล์ต่างๆในระบบของภูมิต้านทานโดยไม่เกิดอาการป่วย แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ผู้ติดเชื้อเลิกกินยาต้านไวรัส จะส่งผลให้ปริมาณเชื้อไวรัวเอชไไอวีก็จะเพิ่มขึ้นในทันที

หัวหน้าโครงการวิจัยจากสถาบัน Walter Reed แห่งกองทัพแมรี่แลนด์ Nelson Michael ได้กล่าวว่าการบำบัดแนวนี้อาจจะช่วยพลิกโฉมการต่อสู้กับเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่ของวงการแพทย์เลยทีเดียว ในตอนนี้การบำบัดยังไม่ถูกนำมาทดลองใช้ในคนแต่คาดว่าภายในปีหน้าจะสามารถนำมาใช้ในคน หากว่าพัฒนาได้สำเร็จวิธีการบำบัดโรคเอดส์จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อหยุดกินยาต้านไวรัสได้นานหลายปี