About Tenderlo in Health

เป้าหมายหลักของเราคือการเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บและวิจัยในโรคติดเชื้อ อย่าง HIV และ AIDS ให้คำปรึกษาด้านผลประโยชน์ และ จัดการกับโรคที่พบได้ทั่วไปการดูแลสุขภาพจิตและการปฏิบัติเฉพาะทางของเราช่วยให้สามารถเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยีอันทันสมัยผ่านทางศูนย์การแพทย์ด้านการสอนที่สำคัญเท่านั้นแต่ละบริการจะช่วยให้มั่นใจว่าแพทย์หลักพร้อมกับทีมของเขาจะมุ่งเน้นไปที่ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละราย